Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovný a kariérový poradce - Mgr. Roman Berka

Konzultační hodiny
pondělí a středa 13:30 - 15:00 hod.

Plán práce výchovného a kariérového poradce - zde

Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí - www.ospod.cz

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje - SPC Mohelnice