Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení


Stipendia pro vybrané obory

Mechanik seřizovač - stipendia
Obráběč kovů, nástrojař, elektrikář, elektrotechnické a strojně montážní práce - stipendia


Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové