Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se ve škoním roce 2019/2020 uskuteční ve středu 11. 12. 2019 a středu 15. 1. 2020 a kdykoliv po telefonické domluvě


Nový maturitní obor MECHANIK ELEKTROTECHNIK (26-41-L/01)

Od školního roku 2020/2021 zavádíme nový maturitní obor Mechanik elektrotechnik.
Žáci oboru Elektrikář mohou nastoupit na tento obor do vyššího ročníku pro získání maturitního vysvědčení.
Absolvent oboru mechanik elektrotechnik získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání, kde je nutná samostatná pracovní činnost. Je to obor se širokým základem a specializací vyšších ročníků. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měření a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektrotechniky, přenosových zařízení, průmyslových a domovních elektroinstalací, rozvodných sítí a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy a programováním různých řídicích systémů v oblasti automatizace a robotizace. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
Po jeho absolvování může být vybaven kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. s možností dalšího studia na VŠ.


Zámecký dub obsadil 3. místo v anketě Strom roku 2019

Zámecký dub, který leží v žádlovickém areálu Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, se umístil na 3. místě v anketě Strom roku 2019. Strom získal celkem 1 926 hlasů. Velké poděkování si zaslouží všichni hlasující na www.stromroku.cz. Strom do soutěže navrhli a propagovali Michal Trlica, Komise pro ŽP města Loštice, Město Loštice a spolek STURM.


SŠTZ Mohelnice moderní škola zítřka - Otvírání nových učeben


Naše škola pořádala celostátní soutěž Sinumerik Cup 2018
Článek "Seřizovači ze SŠTZ Mohelnice opět na bedně "- zde

Nejčtenější strojírenský časopis MM Průmyslové spektrum o soutěži napsal - článek


Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se stala Fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se stala 3. 9. 2018 Fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a podpory stáží a praxí studentů na UP Olomouc. Středem zájmu spolupráce je příprava a další vzdělávání pedagogů v oblasti odborných předmětů, odborného výcviku a výuky v rámci spolupráce se sociálními partnery.


ZLKL se představuje a hledá absolventy
Video


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Přijďte se k nám podívat!
Prohlídka školy je možná v kterýkoliv den na základě domluvy na sekretariátě školy nebo telefonním čísle tel. 583 401 911 či na e-m.: sstzmoh@sstzmoh.cz.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


25.09.2019 - Řidič bez alkoholu = král silnic

 • Ve středu 25. 9. 2019 se konala v areálu VOŠ a SŠA Zábřeh soutěž žáků třetích ročníků technických odborných škol Olomouckého kraje nazvaná ŘIDIČ BEZ ALKOHOLU = KRÁL SILNIC.
  Vyhlašovatelem soutěže bylo oddělení tisku a prevence Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a organizátorem soutěže byla VOŠ a SŠA Zábřeh. Soutěžící přivítal a soutěž řídil ředitel pořádající školy Ing V. Markytán, dalšími hosty byli kpt. Mgr. M. Váchová a Ing. Charouz. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se zúčastnila této soutěže s těmito žáky 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů: Adam Chrenko, Adam Heidenreich a náhradník Pavel Valenta.
  Soutěžilo šest družstev šesti škol a hodnotila se družstva i samotní jednotlivci. Soutěž obsahovala tyto disciplíny: jízda zručnosti na elektro-kole, poskytnutí první pomoci – praktický úkol, montáž sněhových řetězů (2 kola) – praktický úkol, poznávání hasicích přístrojů – praktický úkol, rozpoznání kontrolních světel přístrojové desky, poutání do dětské sedačky – praktický úkol.
  Mimo soutěž se mohli žáci seznámit s přenosnou kontrolní váhou nákladních a užitkových automobilů. Vše dodala policie ČR a s žáky tyto úkony prováděla. Součástí soutěže byla rovněž přednáška na téma bezpečnost silničního provozu a dopravy celkově s filmovou projekcí.
  Žákům se soutěž moc líbila a byla pro ně velkým přínosem z hlediska bezpečnosti ochrany života a zdraví v dopravě, ale i v životě samotném. Domů si odnesli kromě zážitků i věcné ceny, které věnoval BESIP.

  FOTKY ZDE

09.05.2019 - Darování krve ve FN Olomouc

 • Akce proběhla 9. 5. 2019 za účasti 4 našich žáků z oboru opravář zemědělských strojů. Původně bylo zájemců více, ale odpadli kvůli zdravotním problémům a nevhodnosti k dárcovství. Jednalo se spíše o pokus, zda budou mít žáci zájem se dobrovolně zapojit. Ukázalo se, že se i mezi našimi studenty najdou mladí lidé, pro které není pomoc druhým cizí. Věřím, že příští rok by účast po oslovení většího počtu žáků mohla být hojnější.
  Bc. Jiří Špunda

  FOTKY ZDE

27.03.2019 - Jarní srdíčkové dny

 • Dne 27. 3. 2019 se žáci naší školy zapojili do celorepublikové charitativní akce Jarní srdíčkové dny.Tuto akci pořádá společnost Život dětem, o.p.s., která pomáhá vážně nemocným dětem v celé ČR. Prodejem obrázků a kolíčků s magnetem se naší škole podařilo přispět částkou téměř tři tisíce korun. Děkujeme všem, kteří se této aktivity zúčastnili.

26.03.2019 - Mezinárodní soutěž zručnosti Zlatý pilník 17. ročník Opava

 • Pod patronátem firem Ostroj Opava a Feram Opava se konala dne 26. 3. 2019 soutěž mezi žáky učebních oborů nástrojař, zámečník a mechanik strojů a zařízení. Vše proběhlo v dílnách Střední školy technické v Opavě se zaměřením na rukodělné zpracování kovů. Soutěžící měli za úkol vyrobit z vyfrézovaných součástí miniaturní tank v časovém limitu 5 hodin. Dle výkresové dokumentace vyrábeli součástky v předepsaných tolerancích tj. pilování tvarových ploch, vrtání, řezání závitu, lícování a konečná montáž. Soutěže se celkem zúčastnilo 21 soutěžících z 19 různých škol, po jednom žákovi z každé školy a 2 závodníci dorazili ze slovenské Střední odborné školy technické Čadca a polského učiliště Ratiboř. Naši Střední školu technickou a zemědělskou Mohelnice reprezentoval žák 3. ročníku oboru nástrojař Filip Heller. V silné konkurenci obsadil pěkné 10. místo a odnesl si tak ze soutěže velké zkušenosti a zážitky. Žáky 3. ročníku čekají v měsíci červnu závěrečné zkoušky a tato soutěž je velkou přípravou na jejich úspěšné zvládnutí.
  Švec M.

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Řidič bez alkoholu = král silnic 2019


Darování krve ve FN Olomouc

Cekem 6 fotek

SOD KOVO JUNIOR 2019 MS


Zlatý pilník 2019