Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční ve středu 6. 12. 2017 a ve středu 10. 1. 2018 v čase 8-17 hodin. více


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Přijďte se k nám podívat!
Prohlídka školy je možná na dnech otevřených dveří 6. 12. 2017 a 10. 1. 2018, nebo v kterýkoliv den na základě domluvy na sekretariátě školy nebo telefonním čísle tel. 583 401 911 či na e-m.: sstzmoh@sstzmoh.cz.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


01.12.2017 - Strojaři z Mohelnice vyhráli Sinumerik Cup 2017

 • Na půdě VUT Brno na Fakultě strojního inženýrství proběhla ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017 jedna z nejprestižnějších soutěží partnerských škol firmy Siemens s.r.o. s názvem Sinumeric Cup 2017. Tato soutěž má silně nadregionální charakter a zaměřuje se cíleně na práci s číslicově řízenými stroji. Tohoto klání se již tradičně účastní soutěžící a učitelé odborných předmětů ze škol: Střední a odborné učiliště Domažlice, Střední průmyslová škola Jičín, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, SPŠS Praha, SŠ strojní a stavební Liberec.
  Pro rok 2017 připravil Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z fakulty strojního inženýrství při VUT v Brně soutěžní zadání, které se jmenovalo: “Navrhněte technologický postup a v řídicím systému Sinumerik 840D naprogramujte výrobu rotační součásti s názvem Zátka na láhev“. Zadání jako vždy neslo spoustu odborně řešených úskalí, které ve výsledku odrazily nejen technickou zdatnost soutěžících žáků tříčlenných družstev, ale i erudovanost a technickou zdatnost jejich učitelů. Mezi zajímavá kritéria patří například množství upnutí součásti při výrobě, výběr nástrojů, dodržení drsnosti povrchu či přesnosti vyrobené součásti. Nejedná se v žádném případě o pouhou simulaci, ale o reálný proveditelný výrobek. Tříčlenná družstva se prezentují nejen programováním, ale i schopností součást vyrobit a odprezentovat navržený technologický postup prostřednictvím moderních digitálních IT technologií.
  Pro rok 2017 se stali nejúspěšnějším týmem žáci Střední školy technické a zemědělské z Mohelnice ve složení Michal Moťka, Vít Laštůvka a Radim Glocar pod odborným vedením Jaroslava Valenty.
  Jsme rádi, že jsme tímto způsobem vzorně reprezentovali nejen svého zřizovatele, kterým je Olomoucký kraj, ale i region Mohelnicko. Zároveň jsme rádi, že se mohou mladí technici takto setkávat a v rámci republiky prezentovat své dovednosti a srovnávat své znalosti. Velké poděkování patří také partneru soutěže firmě Siemens, která mladým lidem umožňuje přístup k těmto moderním technologiím a pomáhá je zavádět do škol.
  Dobrým startem pro sestavení týmů pro takovéto typy soutěží je i regionální klání v soutěžích České ručičky, které zřizovatel díky svému odboru školství a mládeže pravidelně podporuje.
  Mgr. Jiří Ženožička

  FOTKY ZDE

25.11.2017 - Exkurze Siemens, s.r.o., odštěpný závod BTS

 • Dne 25. 11. 2017 se třída elektrikářů prvního ročníku zúčastnila odborné exkurze v závodě Siemens, s.r.o., odštěpný závod BTS. Žáci se seznámili s komplexním výrobním programem včetně předvýroby a finálního zkoušení výrobků. Největší pozornost žáků byla soustředěna na montáž rozvaděčů, což je i náplní jejich odborné praxe.
  Oceňujeme příjemné prostředí a vstřícný přístup kolektivu. Poděkování patří personálním a řídícím zaměstnancům BTS, kteří věnovali čas a mnoho odborných rad a svým možným budoucím zaměstnancům.
  Bc. Radomír Kryl

13.10.2017 - Úspěch v soutěži programování na MSV v Brně

 • Ve dnech 9. až 13. října 2017 probíhala na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů, které se zúčastnilo 141 studentů z 35 škol. Soutěž probíhala ve třech samostatných sekcích podle řídicích systémů, a to: Sinumerik, Fanuk a Heidenhain.
  Za naši školu se soutěže zúčastnilo celkem pět žáků z třídy MS4. M. Moťka, V. Laštůvka a R. Glocar v systému Sinumerik a v Heidenhaimu programovali M. Pluskal a P. Přikryl.
  Soutěž byla zahájena pořadatelem, který seznámil účastníky s jednotným zadáním, požadovaným použitím nástrojů a rozsahem vypracování úkolu s důrazem na dodržení technologických operací a řezných podmínek. Pro samotné vypracování NC programu byl stanoven čas 90 min.
  Zpracované programy byly na místě vyhodnoceny organizátory soutěže a vítězný program byl ověřen výrobou dané součásti na CNC stroji.
  V rámci soutěžního dne zvítězil v systému Sinumerik žák naší školy Michal Moťka. K tomuto úspěchu velká gratulace. Jako vítěz kromě diplomu obdržel kvalitní dron. Účast žáků na takových prestižních soutěžích má velký význam. Vede k motivaci žáků při jejich studiu a pro školu je to hledisko porovnání úrovně výuky programování na jednotlivých školách.
  Jaroslav Valenta

  FOTKY ZDE

26.09.2017 - ŘIDIČ BEZ ALKOHOLU = KRÁL SILNIC

 • V úterý 26. září 2017 se konala v areálu VOŠ a SŠA v Zábřehu soutěž žáků třetích ročníků technických odborných škol Olomouckého kraje nazvaná.
  ŘIDIČ BEZ ALKOHOLU = KRÁL SILNIC
  Vyhlašovatelem soutěže bylo oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a organizátor soutěže byla VOŠ a SŠA Zábřeh. Přivítal nás a soutěž řídil ředitel pořádající školy Ing V. Markytán, další hosté kpt. Mgr M. Váchová a Ing. Charouz.
  Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se zúčastnila této soutěže s těmito žáky oboru opravář zemědělských strojů 3 ročník: Svozil Jan, Šafář Karel a Laštůvka Šimon. Soutěžilo sedm družstev sedmi škol a hodnotili se družstva i samotní jednotlivci. Soutěž obsahovala tyto disciplíny: test znalostí dopravních předpisů, zdravovědu, topografii, jízdu zručnosti v elektromobilu, výměnu kola osobního automobilu, montáž sněhových řetězů, vjezd vozidla do garáže.
  Mimo soutěž si mohli žáci vyzkoušet svou reakci při nasazení speciálních brýlí, které simulují použití alkoholu a pocit při převrácení automobilu na trenažéru a funkci zádržného systému. Vše dodala policie ČR a s žáky tyto úkony prováděla. Součástí soutěže byla rovněž přednáška na téma bezpečnost silničního provozu a dopravy celkově s filmovou projekcí.
  Naši žáci uspěli v celkovém hodnocení na čtvrtém místě a jednotlivcích - Karel Šafář s Šimonem Laštůvkou na osmém místě a Jan Svozil na místě jedenáctém v celkovém hodnocení. Žákům se soutěž moc líbila a byla pro ně velkým přínosem s hlediska bezpečnosti ochrany života a zdraví nejenom v dopravě, ale i v životě samotném.Poslední vložené galerie


Strojaři z Mohelnice vyhráli Sinumerik Cup 2017


Řidič bez alkoholu = král silnic

Cekem 10 fotek

Úspěch v soutěži programování na MSV v Brně

Cekem 5 fotek

Škola pro udržitelný život