Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961


Dokumenty


Logo školy

Ke stažení

Doklad o lékařské prohlídce

Ke stažení

Přihláška ke zkoušce způsobilosti dle vyhlášky č.50/78 Sb.

Ke stažení

Školní řád

Ke stažení

Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní

Ke stažení

Přihláška ke vzdělávání – nástavbové

Ke stažení

Stipendijní řád mechanik seřizovač

Ke stažení

Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016

Ke stažení

Stipendijní řád SOU

Ke stažení

Žádost o bezhotovostní výplatu stipendia a odměn za produktivní práci

Ke stažení