Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2014/2015
Mechanik seřizovač,
Provozní technika,
Podnikání

Obráběč kovů,
Nástrojař,
Elektrikář,
Opravář zemědělských strojů ,
Podkovář a zemědělský kovář ,
Zemědělec – farmář ,
Elektrotechnické a strojně montážní práce .


Informace k přijímacímu řízení
Dne 22. nebo 23. dubna 2014 v 8:00 hodin se v budově Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici konají přijímací zkoušky do oborů vzdělání:
Mechanik seřizovač,
Provozní technika,
Mechanik elektrotechnik,
Podnikání.
Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy dne 24. 4. 2014 na webových stránkách školy a na úřední desce školy (před budovou školy). Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Do oborů vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají:
Obráběč kovů,
Nástrojař,
Elektrikář,
Opravář zemědělských strojů,
Podkovář a zemědělský kovář,
Zemědělec – farmář,
Elektrotechnické a strojně montážní práce.
Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy dne 22. 4. 2014 na webových stránkách školy a na úřední desce školy (před budovou školy). Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.


Úprava prostranstrví před budovou školy v Mohelnici
Ředitel školy vyhlašuje celoučilištní soutěž na téma "Úprava prostranstrví před budovou školy v Mohelnici"
Podmínky soutěže, Pozemek


Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2014/15
kritéria přijímacího řízení

Stipendia pro vybrané obory
Mechanik seřizovač (nově od školního roku 2014/15) - stipendia
Obráběč kovů, nástrojař, elektrikář, elektrotechnické a strojně montážní práce (nově od školního roku 2014/15) - stipendia


Dny otevřených dveří
čtvrtek 12. prosince 2013 a středa 22. ledna 2014 v čase 8:00-17:00 hodin. Video z 12. prosince 2013


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
více o projektu zde


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde

Projekt POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY TRHU PRÁCE - zde


09.04.2014 - Celostátní kolo KOVO JUNIOR 2014 - obráběč kovů

 • Velmi dobrého výsledku dosáhli žáci 3. ročníku Lukáš Doubrava a Michal Šíbl ze SŠTZ Mohelnice na celostátní soutěži KOVO JUNIOR 2014 obráběč kovů zaměřenou na soustružení, kterou uspořádala ve dnech 7. až 9. 4. 2014 Střední škola technická Žďár nad Sázavou.Vyhlašovatelem této akce je CECH KOVO ČR. Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Cílem nebylo pouhé porovnání vědomostí a dovedností jednotlivých účastníků, ale především výměna zkušeností z výuky na jednotlivých školách, propagace technických řemesel, posílení postavení a významu středního školství v České republice.
  Soutěži ve Žďáře nad Sázavou předcházelo regionální kolo, které se konalo 11. 3. 2014 v Mohelnici za účasti SOŠ a SOU Uničov, SŠT Přerov, SPŠ Hranice a domácí SŠTZ Mohelnice. Naši žáci obsadili 1. a 2. místo a jako jediní z Olomouckého kraje se kvalifikovali na celostátní soutěž.
  Celostátní soutěže se zúčastnilo 22 nejlepších žáků z 15 škol z 11 krajů ČR, kteří postoupili z regionálních kol ve svých krajích. Už samotným úspěchem tedy byla účast na této celostátní soutěži, což se pro strojní úsek SŠTZ Mohelnice stává téměř každoroční tradicí.
  Soutěž se skládala ze dvou částí - z praktické a teoretické. V praktické části měli žáci dle výkresu osoustružit součástku, kde bylo několik velmi přesných tolerovaných rozměrů, na součástce vyřezat závit nožem a vysoustružit otvor na kalibr. Teoretická část spočívala v měření součástky mikrometrem, spočítání řezných rychlostí a určit správné tolerance u lícovací soustavy. Právě v praktické části dosáhl vynikajícího úspěchu Lukáš Doubrava, kdy obsadil 4. místo a Michal Šíbl 9. místo. V teoretické části se našim žákům již tolik nedařilo, a tak klesli na celkové 7. a 12. místo. V soutěži krajů skončili na velmi pěkném 6. místě. 1. místo získal Jiří Lukša ze SPŠ Vítkovická a v družstvech zvítězil domácí kraj Vysočina. Ceny nejúspěšnějším žákům předávala Ing. Dagmar Zvěřinová, senátorka a starostka ve Žďáře nad Sázavou, která poblahopřála vítězům k významnému úspěchu a ostatním žákům poděkovala za velmi zdařilou reprezentaci svých škol a krajů. Je také důležité poděkovat učiteli odborného výcviku Josefu Havlíčkovi za výbornou přípravu žáků v praktické části soutěže.
  Bc. Pavel Hampl, učitel OV

  FOTKY ZDE

08.04.2014 - Kompetentní třídní učitel střední školy

 • V letošním školním roce se kolektiv učitelů teoretické výuky zúčastnil seminářů v projektu připraveném organizací „SCHOLA SERVIS“ pod názvem „Kompetentní TU SŠ“. Dvoudenní semináře se uskutečnily v období od listopadu 2013 do března 2014 vždy v pátek a sobotu ve vzdělávacím centru hotelu Akademie Hrubá Voda a hotelu Flora Olomouc. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si účastníci prohlubovali profesní znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
  - klima třídy a školy, člověk a životní prostředí,
  - péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  - zefektivnění práce TU pomocí IT,
  - prevence závislostí a šikany,
  - systematizace uspořádání profesního života,
  - profesionální komunikace v náročných situacích.
  Vzdělávací program přispěl nejen k získání nových poznatků pro výchovu a vzdělávání středoškolské mládeže, ale také k upevnění kolegiálních vazeb na pracovišti. Na další práci se středoškoláky se těší kolektiv učitelů teoretické výuky.
  Mgr. Radek Vymlátil

  FOTKY ZDE

08.04.2014 - Soutěž Kovo Junior Mechanik seřizovač

 • V krajském kole první a druhý, v celorepublikovém kole pak šestý a devátý. Taková jsou umístění žáků Tomáše Krejčího a Tomáše Flejgra ze SŠTZ Mohelnice v soutěži zaměřenou na programování CNC strojů v systému Heidenhain a Sinumerik. Pořadatelem republikového kola byla SŠTGA Chomutov pod hlavičkou Cechu Kovo s názvem soutěže České ručičky. Žáci prokázali vysokou úroveň svých znalostí a dovedností ve vysoké konkurenci, kde bodové rozdíly v první desítce byly minimální. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnila náměstkyně hejtmana pro školství Ústeckého kraje a ředitel obchodního oddělení firmy Haidenhain.
  Za zmínku stojí i účast a dobré umístění těchto žáků na 7. ročníku soutěže ve 3D modelování v Olomouci a na soutěži v programování na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
  Jaroslav Valenta

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Celostátní kolo KOVO JUNIOR 2014 - obráběč kovů

Cekem 4 fotek

Soutěž Kovo Junior Mechanik seřizovač


Kompetentní třídní učitel střední školy