Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Informace k přijímacímu řízení
Dne 22. nebo 23. dubna 2014 v 8:00 hodin se v budově Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici konají přijímací zkoušky do oborů vzdělání:
Mechanik seřizovač,
Provozní technika,
Mechanik elektrotechnik,
Podnikání.
Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy dne 24. 4. 2014 na webových stránkách školy a na úřední desce školy (před budovou školy). Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Do oborů vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají:
Obráběč kovů,
Nástrojař,
Elektrikář,
Opravář zemědělských strojů,
Podkovář a zemědělský kovář,
Zemědělec – farmář,
Elektrotechnické a strojně montážní práce.
Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy dne 22. 4. 2014 na webových stránkách školy a na úřední desce školy (před budovou školy). Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.


Úprava prostranstrví před budovou školy v Mohelnici
Ředitel školy vyhlašuje celoučilištní soutěž na téma "Úprava prostranstrví před budovou školy v Mohelnici"
Podmínky soutěže, Pozemek


Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2014/15
kritéria přijímacího řízení

Stipendia pro vybrané obory
Mechanik seřizovač (nově od školního roku 2014/15) - stipendia
Obráběč kovů, nástrojař, elektrikář, elektrotechnické a strojně montážní práce (nově od školního roku 2014/15) - stipendia


Dny otevřených dveří
čtvrtek 12. prosince 2013 a středa 22. ledna 2014 v čase 8:00-17:00 hodin. Video z 12. prosince 2013


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
více o projektu zde


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde

Projekt POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY TRHU PRÁCE - zde


08.04.2014 - Kompetentní třídní učitel střední školy

 • V letošním školním roce se kolektiv učitelů teoretické výuky zúčastnil seminářů v projektu připraveném organizací „SCHOLA SERVIS“ pod názvem „Kompetentní TU SŠ“. Dvoudenní semináře se uskutečnily v období od listopadu 2013 do března 2014 vždy v pátek a sobotu ve vzdělávacím centru hotelu Akademie Hrubá Voda a hotelu Flora Olomouc. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si účastníci prohlubovali profesní znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
  - klima třídy a školy, člověk a životní prostředí,
  - péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  - zefektivnění práce TU pomocí IT,
  - prevence závislostí a šikany,
  - systematizace uspořádání profesního života,
  - profesionální komunikace v náročných situacích.
  Vzdělávací program přispěl nejen k získání nových poznatků pro výchovu a vzdělávání středoškolské mládeže, ale také k upevnění kolegiálních vazeb na pracovišti. Na další práci se středoškoláky se těší kolektiv učitelů teoretické výuky.
  Mgr. Radek Vymlátil

  FOTKY ZDE

08.04.2014 - Soutěž Kovo Junior Mechanik seřizovač

 • V krajském kole první a druhý, v celorepublikovém kole pak šestý a devátý. Taková jsou umístění žáků Tomáše Krejčího a Tomáše Flejgra ze SŠTZ Mohelnice v soutěži zaměřenou na programování CNC strojů v systému Heidenhain a Sinumerik. Pořadatelem republikového kola byla SŠTGA Chomutov pod hlavičkou Cechu Kovo s názvem soutěže České ručičky. Žáci prokázali vysokou úroveň svých znalostí a dovedností ve vysoké konkurenci, kde bodové rozdíly v první desítce byly minimální. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnila náměstkyně hejtmana pro školství Ústeckého kraje a ředitel obchodního oddělení firmy Haidenhain.
  Za zmínku stojí i účast a dobré umístění těchto žáků na 7. ročníku soutěže ve 3D modelování v Olomouci a na soutěži v programování na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
  Jaroslav Valenta

  FOTKY ZDE

17.03.2014 - MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ZRUČNOSTI - ZLATÝ PILNÍK 2014

 • Dne 17.3.2014 se konala na Střední škole technické v Opavě Mezinárodní soutěž zručnosti žáků Zlatý pilník. Za účasti družstev SŠTE Brno, SŠ Havířov, SPŠ Hranice, SŠTsS Karviná, PSŠ Letohrad, SŠZS Město Albrechtice, SŠTZ Mohelnice, SŠT Přerov, SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, IŠI Valašské Mezeříčí, SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, ISŠT Vysoké Mýto, SOŠ a SOU Vyškov, SPŠP Zlín, SOŠT Čadca a ZSM im. Arki Božka Raciboř.
  Tato soutěž probíhala pod patronací Okresní Hospodářské komory v Opavě a sponzory byly Feram a.s. Ostroj a.s. Rotary International.
  Žáci měli za úkol zhotovit příložný úhelnik, kde ukázali svoji zručnost, pečlivost a přesnost tzn. přesné pilování, slícování, orýsování, vrtání a sešroubení součástí. Střední školu technickou a zemědělskou Mohelnice reprezentoval nástrojař 3. ročníku Jiří Šafář, který v silné konkurenci obsadil krásné 3 místo.
  Miroslav Švec

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Soutěž Kovo Junior Mechanik seřizovač


Kompetentní třídní učitel střední školy


Zlatý pilník 2014

Cekem 7 fotek