Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2018/19
Kritéria přijímacího řízení


Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční ve středu 6. 12. 2017 a ve středu 10. 1. 2018 v čase 8-17 hodin. více


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Přijďte se k nám podívat!
Prohlídka školy je možná na dnech otevřených dveří 6. 12. 2017 a 10. 1. 2018, nebo v kterýkoliv den na základě domluvy na sekretariátě školy nebo telefonním čísle tel. 583 401 911 či na e-m.: sstzmoh@sstzmoh.cz.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


24.01.2018 - Odborný žákovský tým naší školy předváděl 3D tisk na významné konferenci uspořádané Olomouckým krajem a dalšími partnery k P 4.00 a V 4.00

 • Unikátní konference o digitalizaci, kybernetice a robotizace průmyslu P4.00 v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století proběhla 24. ledna 2018 pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka. Konferenci organizačně zajistil Odbor školství a mládeže a Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje a Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, Svazem průmyslu a dopravy a BEA centrem Olomouc.
  Konference byla pojata jako zásadní příspěvek Olomouckého kraje k tématu Průmysl 4.0 (P4,00) nebo také Vzdělávání 4.0 (V 4.00). Cílem bylo otevřít témata rozvoje regionu a to nejen na platformě krajského akčního plánu, ale i představ a vizí významných hráčů na trhu práce a v oblasti terciárního vzdělávání. Dalším cílem této konference byla podpora polytechnického vzdělání v souladu se zpracovaným krajským akčním plánem a také seznámení mladé generace s tématy blízké budoucnosti a s tím spojeným rozvojem Olomouckého kraje. Ambicí pořadatelů bylo rovněž dát účastníkům možnost nahlédnout do blízké budoucnosti prostřednictvím vystoupení špičkových odborníků. Součástí konference bylo celodenní vystoupení vybraných škol Olomouckého kraje, které zde prezentovali své dovednosti. Akce se na žádost Olomouckého kraje zúčastnil i odborný tým žáků a pedagogů naší školy, kteří zde prezentovali s úspěchem 3D tisk na vlastním 3D zařízení. Na naší škole je kladen důraz na podporu vzdělávání v inovativních technologiích mezi ně například patří nejen 3D tisk, ale i robotizace ve formě programování robotické ruky určené pro moderní průmyslovou výrobu.

  Vybraní žáci Olomouckého kraje a jejich odborný doprovod vyslechl odborné přednášky významných osobností akademického a průmyslového světa ČR:
  prof. Vladimír Mařík, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVU (P 4.00 a V 4.00)
  Ing. Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy (P 4.00 a V 4.00)
  prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav FF UK Praha (komplexní společnosti)
  Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje (plnění záměru vzdělávací politiky kraje)

  Ukázku z konference je možné zhlédnout na: video

  FOTKY ZDE

01.12.2017 - Strojaři z Mohelnice vyhráli Sinumerik Cup 2017

 • Na půdě VUT Brno na Fakultě strojního inženýrství proběhla ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017 jedna z nejprestižnějších soutěží partnerských škol firmy Siemens s.r.o. s názvem Sinumeric Cup 2017. Tato soutěž má silně nadregionální charakter a zaměřuje se cíleně na práci s číslicově řízenými stroji. Tohoto klání se již tradičně účastní soutěžící a učitelé odborných předmětů ze škol: Střední a odborné učiliště Domažlice, Střední průmyslová škola Jičín, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, SPŠS Praha, SŠ strojní a stavební Liberec.
  Pro rok 2017 připravil Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z fakulty strojního inženýrství při VUT v Brně soutěžní zadání, které se jmenovalo: “Navrhněte technologický postup a v řídicím systému Sinumerik 840D naprogramujte výrobu rotační součásti s názvem Zátka na láhev“. Zadání jako vždy neslo spoustu odborně řešených úskalí, které ve výsledku odrazily nejen technickou zdatnost soutěžících žáků tříčlenných družstev, ale i erudovanost a technickou zdatnost jejich učitelů. Mezi zajímavá kritéria patří například množství upnutí součásti při výrobě, výběr nástrojů, dodržení drsnosti povrchu či přesnosti vyrobené součásti. Nejedná se v žádném případě o pouhou simulaci, ale o reálný proveditelný výrobek. Tříčlenná družstva se prezentují nejen programováním, ale i schopností součást vyrobit a odprezentovat navržený technologický postup prostřednictvím moderních digitálních IT technologií.
  Pro rok 2017 se stali nejúspěšnějším týmem žáci Střední školy technické a zemědělské z Mohelnice ve složení Michal Moťka, Vít Laštůvka a Radim Glocar pod odborným vedením Jaroslava Valenty.
  Jsme rádi, že jsme tímto způsobem vzorně reprezentovali nejen svého zřizovatele, kterým je Olomoucký kraj, ale i region Mohelnicko. Zároveň jsme rádi, že se mohou mladí technici takto setkávat a v rámci republiky prezentovat své dovednosti a srovnávat své znalosti. Velké poděkování patří také partneru soutěže firmě Siemens, která mladým lidem umožňuje přístup k těmto moderním technologiím a pomáhá je zavádět do škol.
  Dobrým startem pro sestavení týmů pro takovéto typy soutěží je i regionální klání v soutěžích České ručičky, které zřizovatel díky svému odboru školství a mládeže pravidelně podporuje.
  Mgr. Jiří Ženožička

  FOTKY ZDE

25.11.2017 - Exkurze Siemens, s.r.o., odštěpný závod BTS

 • Dne 25. 11. 2017 se třída elektrikářů prvního ročníku zúčastnila odborné exkurze v závodě Siemens, s.r.o., odštěpný závod BTS. Žáci se seznámili s komplexním výrobním programem včetně předvýroby a finálního zkoušení výrobků. Největší pozornost žáků byla soustředěna na montáž rozvaděčů, což je i náplní jejich odborné praxe.
  Oceňujeme příjemné prostředí a vstřícný přístup kolektivu. Poděkování patří personálním a řídícím zaměstnancům BTS, kteří věnovali čas a mnoho odborných rad a svým možným budoucím zaměstnancům.
  Bc. Radomír Kryl

13.10.2017 - Úspěch v soutěži programování na MSV v Brně

 • Ve dnech 9. až 13. října 2017 probíhala na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů, které se zúčastnilo 141 studentů z 35 škol. Soutěž probíhala ve třech samostatných sekcích podle řídicích systémů, a to: Sinumerik, Fanuk a Heidenhain.
  Za naši školu se soutěže zúčastnilo celkem pět žáků z třídy MS4. M. Moťka, V. Laštůvka a R. Glocar v systému Sinumerik a v Heidenhaimu programovali M. Pluskal a P. Přikryl.
  Soutěž byla zahájena pořadatelem, který seznámil účastníky s jednotným zadáním, požadovaným použitím nástrojů a rozsahem vypracování úkolu s důrazem na dodržení technologických operací a řezných podmínek. Pro samotné vypracování NC programu byl stanoven čas 90 min.
  Zpracované programy byly na místě vyhodnoceny organizátory soutěže a vítězný program byl ověřen výrobou dané součásti na CNC stroji.
  V rámci soutěžního dne zvítězil v systému Sinumerik žák naší školy Michal Moťka. K tomuto úspěchu velká gratulace. Jako vítěz kromě diplomu obdržel kvalitní dron. Účast žáků na takových prestižních soutěžích má velký význam. Vede k motivaci žáků při jejich studiu a pro školu je to hledisko porovnání úrovně výuky programování na jednotlivých školách.
  Jaroslav Valenta

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


P 4.00 a V 4.00


První místo v soutěži o putovní pohár partnerských škol Siemens

Cekem 5 fotek

Strojaři z Mohelnice vyhráli Sinumerik Cup 2017

Cekem 6 fotek

Řidič bez alkoholu = král silnic

Cekem 10 fotek